Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 21.07.2022

Място за предоставяне на достъп до обществена информация в СО - район "Сердика" е:

Зала "Приемна", етаж IV, бул. "Княгиня Мария Луиза", №88, в сградата на СО - район "Сердика".