Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0
История Характеристики на района Защита при бедствия и аварии Фотогалерия

За район Сердика

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2023

 

СО-район „Сердика” е съставна административно-териториална единица на Столична община, създадена съгласно Указ 220 от 19.07.1995г., публикуван в ДВ, бр.66 от 25.07.1995г., с който се обнародва Закона за териториалното деление на Столична община и големите градове. В чл.2, ал.2, т.5 се определят границите на район „Сердика”. 
В състава на района се включват жилищните квартали: Банишора, Фондови жилища, Орландовци, Малашевци и Бенковски.