Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

арх. Агнеса Касабова

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 03.08.2022

телефон: 02/9218059

e-mail: a.kasabova@serdika.egov.bg

 

приемно време: всеки четвъртък от 9:00 до 12:30 часа