Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.02.2023
Общинска структура, длъжност Име и фамилия Телефон електронна поща приемно време
Кмет инж. Тодор Кръстев 02/832 50 65; 02/921 80 82 kmet@serdika.egov.bg kmet.serdika@abv.bg сряда от 9:00 до 12:00 часа
Заместник-кмет инж. Георги Стоянов 02/931 30 91 g.stoyanov@serdika.egov.bg сряда от 9:00 до 12:00 часа
Заместник-кмет Благовеста Горанова 02/931 00 21 b.goranova@serdika.egov.bg сряда от 9:00 до 12:00 часа
Секретар инж. Мариела Петкова 02/831 70 77; 02/831 20 60 m.petkova@serdika.egov.bg сряда от 9:00 до 12:00 часа
Финансов контрольор        
Главен архитект   02/921 80 59   четвъртък от 9:00 до 12:00 часа
Главен юристконсулт Нина Костадинова 02/931 30 35 n.kostadinova@serdika.egov.bg петък от 9:00 до 12:00 часа
Секретар МКБППМН Евелина Стоянова 02/921 80 75 e.stoyanova@serdika.egov.bg вторник от 10:00 до 12:00 часа
Началник-отдел АИО инж. Валя Панкова 02/921 80 55 v.pankova@serdika.egov.bg  
Началник-отдел ФСПД Красимир Стоилков 02/832 31 48; 02/921 80 54  k.stoilkov@serdika.egov.bg  
Началник-отдел РКТДОС Красимир Александров 02/931 51 18 k.aleksandrov@serdika.egov.bg вторник от 9:00 до 12:00 часа
Началник-отдел ОКСДС Райна Сотирова 02/921 80 36 r.sotirova@serdika.egov.bg вторник от 9:00 до 12:00 часа
Началник-отдел ИИБЕ инж. Никола Онов 02/931 05 37 n.onov@serdika.egov.bg четвъртък от 9:00 до 12:00 часа
Началник-отдел УТСК инж. Анатоли Киров 02/921 80 31 a.kirov@serdika.egov.bg четвъртък от 9:00 до 12:00 часа
Служител ОМП-ЗРКМ   02/921 80 40    
Деловодно обслужване  -  02/921 80 19; 02/921 80 48    
Гражданско състояние - 02 /921 80 18    
Адресна регистрация - 02/ 921 80 17    
Картотека - 02/ 921 80 20    
Оперативен дежурен 02/831 71 89