Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.10.2022

 

За да получите определена категория обществена информация се подава заявление до кмета на СО - район "Сердика". След това заявлението се разглежда по компетентност от комисия в районната администрация. В определените срокове от ЗДОИ комисията разглежда заявлението и дава отговор на заявителя с конкретно решение.

 

Съгласно Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011г. на Министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя.
Дължими такси при предоставяне на обществена информация.

 

За да получите определена категория обществена информация, следва да попълните заявление до кмета на СО -район "Сердика".

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

Протокол за устно искане на обществена информация