Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 21.09.2022

Столична община - район „Сердика“ е Администратор на лични данни по смисъла на Общия Регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.

Район „Сердика“ отчита значението на конфиденциалността и защитата на личните Ви данни и се ангажира да ги обработва при спазване на приложимите законови изисквания и установените стандарти и принципи.