Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH540

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 12.01.2023

СО - РАЙОН "СЕРДИКА"

адрес:  булeвард "Княгиня Мария Луиза" №88, ПК 1202, гр. София

e-mail: kmet.serdika@abv.bg; kmet@serdika.egov.bg

web:  www.serdika.egov.bg

https://www.serdika.bg/ )

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

Администрация: 08:30 - 17:00ч.

Център за административно обслужване: 08:30 - 17:30ч.

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ:

Кмет, заместник-кметове и секретар: всяка сряда от 9:00 до 12:00 часа

Главен архитект: всеки четвъртък от 9:00 до 12:00 часа

 

 

ОБЩИНСКА БАНКА Ф.Ц.МАРИЯ ЛУИЗА 
Адрес: булевард „Княгиня Мария Луиза“ №88
IBAN: BG58S0MB91303127755001
BIC: SOMBBGSF