Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

 

Населението на СО - район "Сердика" съгласно НБД, към 15.03.2022г. наброява 50 350 души по постоянен адрес.