Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 03.08.2022

 Осигурен е адаптиран достъп до ЦАО: 
•    вход партер;
•    асансьорна уредба.

 

 Осигурено място за придвижване:
•    хора с увреждания, с инвалидни колички;
•    родители с малки деца и с детски колички;
•    възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или със затруднения в придвижването.

 

 Наши служители ще окажат съдействие по време на престоя в ЦАО.