Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 03.08.2022

Достъпът до помещенията, където се осъществява административното обслужване на гражданите е съобразен с всички изисквания, в т.ч. и за хората с увреждания.


В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са осигурени допълнителни удобства и/или обособени зони, като например:

  • ЦАО е на партерния етаж с осигурен адаптиран достъп;
  • Място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.
  • Столове, маси и пособия за попълване на документи;
  • Питейна вода и възможност за ползване на тоалетна;
  • Безплатен интернет.