Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 28.04.2023
  • Деловодно обслужване  - етаж 2, стая 225, телефон:02/921 80 19; 02/921 80 48
  • Адресна регистрация - етаж 2, стая 213, телефон:02/921 80 17
  • Удостоверение за наследници - етаж 2, стая 224, телефон:02/921 80 20
  • Актове по гражданско състояние - етаж 2, стая 221, телефон:02/921 80 18
  • Каса - етаж 2, стая 214, телефон:02/921 80 29

Допълнително информация и контакти със служители от  СО - район "Сердика"