Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.07.2023

На този адрес можете да намерите услуги предоставяни от Столична община - https://svc.sofia.bg/

 

Полезна информация, относно предоставянето на електронни административни услуги в случаите, когато съгласно действащото законодателство се изисква тяхното заявяване да се извършва лично - https://www.namrb.org/bg/za-obshtinite/ukazaniya