Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Изпълнение на проект „Топъл обяд“

Дата на публикуване: 11.01.2023
Последна актуализация: 24.01.2024

СО – район „Сердика“ започна изпълнението на проект „Топъл обяд“. В рамките на проекта ще бъде приготвян и доставян обяд до домовете на над 70 потребителя, представители на целевите групи. Проектът ще сe изпълнява в периода от 03.01.2023 г. до 30.09.2025 г. Предоставянето на социалната услугата ще се извършва ежедневно в работните дни, по време на срока на договора. Обядът ще включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Храната ще бъде приготвяна по предварително изготвено седмично меню. Потребителите ще имат възможност да получат и допълнителна подкрепа, съгласно допустимите съпътстващи мерки.
Проекта се финансира от Европейски социален фонд плюс по Оперативна програма за „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г.