Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Отчети

инж. Тодор Кръстев

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 03.08.2022

е-mail: kmet@serdika.egov.bg ; kmet.serdika@abv.bg
телефон: 02/8325065; 02/9218082

 

приемно време: всяка сряда от 9:00 до 12:30 часа