Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 05.09.2023

На територията на СО – район „Сердика“ има добре изградена спортна инфраструктура.

Районната администрация съвместно с общинските детски градини, училища и спортни клубове организира спортни и младежки дейности. Спортните и интерактивни занимания са утвърдени като традиционни за района. За най-малките жители на СО – район „Сердика“ има общо 59 детски площадки, от които 40 броя са модернизирани и направени по Наредба №1/12.01.2009г. За условията и реда за устройство и безопасност на площадките.

Многофункционални спортни игрища


•    жк. Банишора, бл. 43, игрище с настилка от изкуствена трева.;
•    жк. Фондови жилища, бл. 212, игрище с настилка от изкуствена трева.;
•    жк. Банишора, ул. Охрид, бл.16, игрище с асфалтова настилка, подходящо за баскетбол;
•    кв. Бенковски, ул. „Бодра смяна“, №41, игрище с естествена тревна настилка;
•    жк. Банишора, между бл.25 и бл.27, игрище с бетонна настилка за футбол и баскетбол;
•    жк. Банишора, между бл.26 и бл.28, игрище с настилка от изкуствена трева;
•    60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, многофукционално игрище с настилка от изкуствена трева.

Футболни стадиони


•    Стадион „Бенковски“, кв. Бенковски, естествена тревна настилка, подходящ за провеждане на футболни събития и други спортни мероприятия от различен характер. Ежегодно провеждане на конни демонстрации от полицейския ескадрон към СДВР.
•    стадион „Атанас Михайлов“, кв. Орландовци, ул. „Планинско цвете“, естествена тревна настилка, със стандартни размери, подходящ за провеждане на турнири по футбол и др.

Фитнес площадки на открито


•    градина „Алжир“, бул. „Христо Ботев“;
•    ул. „Охрид“ , бл. 69, жк. Банишора;
•    ул. „Охрид“ , бл. 16, жк. Банишора;
•    парк „Братска могила“, кв.Орландовци;
•    ул. „Знание“ , кв. Бенковски;
•    ул. „Скопие“ , бл. 213, жк. Фондови жилища;

Тенис маси на открито


•    жк. Банишора, бл.43
•    жк. Банишора, бл. 69
•    жк. Фондови жилища, бл.214
•    жк. Банишора, бул. Христо Ботев, градинка „Майчин дом“