Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5
Училища Детски градини Новини, свързани с образованието

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.02.2023

На територията на СО – район “Сердика” се намират следните общински училища, детски градини и детска ясла: четири основни училища, две средни училища, едно обединено училище, една профилирана гимназия, осем детски градини, като четири от тях с яслени групи и една самостоятелна детска ясла.