Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2023

СО – район „Сердика“ има богато утвърдена културна програма свързана с традиционни местни празници и обичаи.
Празниците са значими за местното население. Район “Сердика” е с богато културно и просветно минало. Ежегодно организираните различни местни културни събития и инициативи, с широк публичен интерес и гражданско участие, имат значим ефект за културното развитие на общността в район “Сердика”.

Традиционни културни събития на територията на СО – район „Сердика“


•    „Да запазим българското – Събор на родовете“ , празник на кв. Бенковски.
Традиционен празник за жителите на кв. Бенковски, провежда   се ежегодно последната неделя на м.май, съвместно с НЧ „Георги Бенковски-1911“ и районната администрация. Чрез него се съхранява родовата памет, като приобщава младото поколение към корените на техните родове и традициите на техните деди.

•    Народен обичай „Тодоровден“ /Конски великден/
Ежегодно провеждащ се празник в кв. Бенковски, съвместно с конния ескадрон към СДВР, НЧ „Георги Бенковски-1911“ и район „Сердика“,  по случай народния празник Тодоровден, пресъздаващ чрез демонстрации обичайте за здраве и берекет през новата година. Празникът събира жители не само от квартала, но и от цяла София.

•    Децата на район „Сердика“, по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и славянска книжовност.
Празничен концерт на децата от общинските детски градини и училища, както и на многобройните школи по изкуства към народните читалища. Участниците показват своя талант и умения в областта на музикалното, литературно и танцово изкуство.

•    „Петковден“, празник на кв. Орландовци
Ежегодно събитие на 14 октомври, по случай българския православен празник „Петковден“. Състои се от молебен за здраве и просперитет в храм „Св. Петка Самарджийска“, в кв. Орландовци, както и богата културно-музикална програма.

•    "Да съхраним българското – Ден на народните будители"
Традиционно културно събитие на СО – район „Сердика“,провеждащо се повече от 12 години.
Събитието почита паметта на българските будители. Представя се концертна програма с богат репертоар от школите към народните читалища, училища и детски градини. 
Празникът „Да съхраним българското – Ден на народните будители“ е насочен към широк обхват на разнообразни целеви групи, води до устойчиви резултати и затвърждаване на културните ценности. 

•    "Да съхраним българското – Ден на любителското художествено творчество"
Празник по известен сред жителите на район „Сердика“, като „Деня на самодееца“, целящ запазване на бълграската култура и традиции.
В празничния концерт взимат участие многобройните  самодейни групи и състави, които развиват творческа дейност в Народните читалища и клубове в района, като представят богата програма от традиционни и модерни танцови и музикални изпълнения.
Събитието опазва и популяризира традиционната за София култура, има висока художествена стойност и формира идентичния облик на града.

Народни читалища на територията на СО - район "Сердика"

На територията на СО – район „Сердика” се намират седем Народни читалища, които  изпълняват  културно-просветни дейности, като развиват и обогатяват културния живот, социалната и образователна дейност на деца, ученици, младежи и живущите в района.
Като част от Културния календар на СО - район "Сердика" ежегодно се провеждат традиционни културни събития, съвместно с народните читалища в района.
Те се превръщат в традиция за гражданите от район „Сердика“. Съхранението на ритуалите, свързани с тези прояви е важно за културното развитие на общността. Провеждането на културни събития  запазва и изгражда културния облик на общността, чрез своя бит и култура. Почитат се българските празници и обичаи, като основа на културната ни идентичност.
 

  • НЧ  “Цар Борис III – 1928”

Адрес:  ул. „Клокотница“ № 29, район „Сердика“
Уеб сайт: https://chitalishte-tsarboris.com/

  • НЧ „Пенчо Славейков-1919“

Адрес: кв. Малашевци, ул. „Рояк“ №21, район „Сердика“
Телефон: 02 936 73 04
Уеб сайт: www.slaveykov.org

  • НЧ „Факел-1920”

Адрес: ул. „Тимок“ № 26Б, район „Сердика“
Телефон: 0877 648 819

  • НЧ  „Веда - 1964”

Адрес: жк. ”Фондови жилища” № 25А
Телефон: 02 831 71 82

  • НЧ „Искра-1959“

Адрес: бул. „Първа българска армия“ № 67
Телефон: 0889 144 424

  • НЧ „Георги Бенковски-1911“

Адрес:  бул. „Лазар Михайлов“ № 55А
Телефон: 02 936 67 17    
                 0898 950 555

  • НЧ „Райна Княгиня-1926“

Адрес: ул. „Мара Бунева“ № 45 
Телефон: 02 936 64 21  
                 0889 282 417