Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Къща-музей на Веле Митров

Дата на публикуване: 02.08.2023
Последна актуализация: 12.10.2023

През 1871г. в Софийското село Биримирци  /кв.Бенковски/ Апостолът на Свободата Васил Левски основава таен революционен комитет. Заедно със своя приятел отец Генадии Ихтимански – игумен на Драгалевския манастир събират родолюбиви селяни от Биримирци и Обрадовци в къщата на Веле Митров и полагат основите на тайното съзаклятие.

Къщата музей на Веле Митров е обявена още през 1979г. в брой 86 на Държавен вестник, като недвижима културна ценност с категория „местно значение“. В нея е подредена музейна сбирка, която носи духа на ХVІІІ и ХІХв. 

През м. юли 2023г., къщата отново бе отворена за посетители, след приключване на изпълнението на всички дейности по Проект за: „Консервация и реставрация на къща-музей „Васил Левски“.  Къщата-музей е и  единственият действащ музей на Васил Левски в гр. София, в който всички желаещи могат да се потопят в историята, свързана с Апостола и неговото дело. 

За организация на посещение на къщата музей, може да се обърнете към г-жа Цветанка Тонева, секретар на НЧ "Георги Бенковски-1911", на тел: 0898950555