Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P5
Местоположение Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.09.2023

СО - район “Сердика” е разположен в северната част на Столична община. Граничи с районите „Подуяне”, „Нови Искър”, „Надежда”, „Илинден”, „Възраждане” и „Оборище”. Районът обединява кварталите: Фондови жилища, Банишора, Орландовци, Малашевци, Бенковски и централната част, наречена „Драз махала”. Общата площ на района обхваща 1753км², с приблизително население по постоянен адрес, около 50 хил. души.

СО - район “Сердика” е пътният възел на столицата. На територията му се намират Централна автогара, Централна ЖП гара, спирки на Софийското метро, автобусни, тролейбусни и трамвайни линии, от където гражданите на София поемат към различни точки на страната и чужбина.


Основните отрасли, които се развиват в района са свързани с транспорта, енергетиката, леката промишленост и машиностроенето. Тук се намират Център за градска мобилност, Столична регионална здравна инспекция, 02РУ- СДВР, Централен софийски затвор, Бюро по труда – „Сердика“, Митница „София“, Централни софийски гробища, Католически и военни гробища, Синдикален дом на културата на транспортните работници в България и др.

 На територията на района са разположени следните медицински заведения: ІІ МБАЛ, V МБАЛ „Княгиня Клементина”, Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III", VІІ ДКЦ, Национален център по трансфузионна хематология и др.

На територията на района се намират следните общински образователни и културни институции:
•    Училища: 14. СУ “Проф. Д-р Асен Златаров“, 29. СУ „Кузман Шапкарев“, 48. ОУ „Йосиф Ковачев“, 58. ОУ „Сергей Румянцев“, 59. ОбУ „Васил Левски“, 60. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 100. ОУ „Найден Геров“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“.
•    Детски градини: №45 „Алиса“, №48 „Братя Грим“, №118 „Усмивка“, №53 „Дядовата ръкавичка“, №63 „Слънце“, №199 „Сарагоса“, №106 „Кн. М. Луиза“, №149 „Зорница“, Детска ясла №70 "Мечо Пух".
•    Народни читалища: „Цар Борис III -1928“, „Факел – 1920“, „Искра 1959“, „Пенчо Славейков – 1919“, „Георги Бенковски - 1911“, „Веда – 1964“, „Райна Княгиня – 1926“.
В почти всички общински сгради на образователните институции са внедрени мерки за енергийна ефективност, ремонтирана и модернизирана е материално-техническата база, предприемат се и редица действия по дострояване на сгради на детските градини, за разкриване на нови групи.

През 2021-2022г., бе извършен цялостен ремонт на бул. „Първа българска армия“, който е един от основните транспортни трасета на гр. София. За подобряване на транспортното обслужване и градската среда, ежегодно се предприемат действия по ремонта и рехабилитацията на пътните и тротоарни настилки. Пред всички общински образователни институции има новоизградени тротоари. 

В края на 2022г. започна изпълнението на проект „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Бенковски“, който приключи през м. юни 2023г. Реализирането на обекта е от изключителна важност за намаляване на наводненията в района. След приключване на строителството към канализационната мрежа ще бъдат присъединени 678 еквивалент жители, а след приключване на строително-ремонтните дейности, засегнатите улици ще бъдат цялостно преасфалтирани.

В район “Сердика” има изключително много дървесни насаждения, добре поддържани градинки, парк и зелени площи. В района има и добре изградена спортна инфраструктура, която е достъпна за жителите му,  като спортни игрища, открити фитнес площадки, стадиони и др. За най-малките жители на СО – район „Сердика“ има общо 59 детски площадки, от които над 40 броя са модернизирани и направени по Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасност на площадките.
Районната администрация, съвместно със Столична община, училища и детски градини  ежегодно организира множество спортни мероприятия с цел популяризиране на спорта сред младите.

За богатото историческо минало на района свидетелстват множество паметници на културата от местно и национално значение, като:
•    48. ОУ "Йосиф Ковачев"
Сградата на 48. ОУ „Йосиф Ковачев“ е архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“. През 2023г. ще бъдат реализирани дейностите по изпълнението на проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 48. OУ „Йосиф Ковачев“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
•    Военен мавзолей - костница
Военният мавзолей-костница представлява мемориален комплекс, който се състои от мавзолей, църква и парк-градина.
•    Къща музей "Райна Княгиня"
Домът на Райна Княгиня е обявен за паметник на културата от местно значение. Райна Попгеоргиева заживява на улица „Софроний Врачански” през 1909 година. Работи предимно в кварталите „Орландовци“ и „Малашевци“. В момента се изпълняват дейности по „Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“, с цел съхраняването на къщата.

•    Къща музей "Веле Митров"
През 1871г. в Софийското село Биримирци  /кв.Бенковски/ Апостолът на Свободата Васил Левски основава таен революционен комитет. Заедно със своя приятел отец Генадии Ихтимански – игумен на Драгалевския манастир събират родолюбиви селяни от Биримирци и Обрадовци в къщата на Веле Митров и полагат основите на тайното съзаклятие. През 1978г. къщата на Веле Митров е обявена за паметник на културата. В нея е подредена музейна сбирка, която носи духа на ХVІІІ и ХІХв. До м. юли 2023г. се планира да приключат и дейностите по „Консервация и реставрация на къща-музей „Васил Левски“ – сграда със статут на недвижима културна ценност, с категория „местно значение“, като след това тя ще се превърне в единствения действащ музей на Васил Левски в гр. София.
•    Лъвов мост
"Лъвов мост“ е една от забележителностите на гр. София, както и символ на столичния район “Сердика”. Проектът му е на фирма "Братя Прошек", а четирите лъвски бронзови фигури са изработени от виенската фирма "Вагнер"
•    Храмове „Св. Петка“ и „Св. Екатерина“
Към храмовете „Св. Петка“ и „Св. Екатерина“ има и реновирано Неделно училище.
•    Храм „Св. Апостол Андрей Първозваний“ – кв. Банишора
Храмът е построен през 1926 година, в памет и прослава на българските опълченци, загинали за свободата на България. Ще бъде основно ремонтиран и обновен през 2023г.
СО – район „Сердика“ има богато утвърдена културна програма свързана с традиционни местни празници и обичай, значими за местното население. 

Традиционни празници за района:
•    "Да съхраним българското – Ден на любителското художествено творчество";
•    Народен обичай „Тодоровден“ /Конски великден/;
•    „Децата на район „Сердика“, по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и славянска книжовност;
•    „Да запазим българското – Събор на родовете“ , празник на кв. Бенковски;
•    17 септември – Ден на София;
•    „Петковден“, празник на кв. Орландовци;
•    "Да съхраним българското – Ден на народните будители"

Освен с провеждането на традиционни празници, район „Сердика“ се стреми да съхрани богатото културно-историческо минало на Родината ни, чрез реализирането на различни патриотични инициативи. Сред тях са, изрисуването на облика бележити личности и символи от историята ни на видни обществени места, които допринасят за красивия облик на града. През 2022г. бе поставен и 30-метров пилон с българския трибагреник, който гордо се развява на бул. „Княгиня Мария Луиза“, непосредствено до надлез „Надежда“.