Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

 

СО-район „Сердика“ прилага насърчителни мерки и политики съгласно разпоредбите на „Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В“, приета от Столичен общински съвет, Общинския план за развитие и програмата за неговото изпълнение.