Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0
История Характеристики на района Защита при бедствия и аварии Фотогалерия

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.09.2022

Към настоящият момент СО -район "Сердика"  няма партньорски взаимоотношения с общини от други страни.