Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12117
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H82

Годишен отчет по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2022
Годишен отчет 2022г.
Дата на публикуване: 31.01.2023

Годишен отчет 2021
Дата на публикуване: 19.07.2022

Годишен отчет 2020
Дата на публикуване: 19.07.2022

Годишен отчет 2019
Дата на публикуване: 19.07.2022

Годишен отчет 2018
Дата на публикуване: 19.07.2022

Годишен отчет 2017
Дата на публикуване: 19.07.2022

Годишен отчет 2016
Дата на публикуване: 19.07.2022

Годишен отчет 2015
Дата на публикуване: 19.07.2022