Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 04.08.2022

 

Административното обслужване в СО-Район „Сердика” се осъществява на едно място чрез Център за административно обслужване (ЦАО), в който е изнесен  фронт офис – „Деловодство“, „Каса“ и служителите по гражданско състояние на районната администрация. 

  •  При осъществяване на административното обслужване потребителите контактуват с администрацията чрез ЦАО.
  •  ЦАО се намира в сградата на районната администрация, с адрес гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88 – втори етаж и е обозначен с указателни табели.
  • До и в ЦАО, както и в служебните помещения, в които се осъществява административното обслужване е осигурен удобен и лесен достъп за хора с увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или със затруднения в придвижването, родители или придружители на малки деца с детски колички.