Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.10.2022

 

ОБЩИНСКА БАНКА Ф.Ц.МАРИЯ ЛУИЗА 

  • Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ N88
  • IBAN: BG58S0MB91303127755001
  • BIC: SOMBBGSF