Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LL6

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.03.2023

 

СО - район "Сердика", организира своята дейност и се ръководи пряко от издадените планове, програми и стратегии на Столична община и Столичен общински съвет, както и от други висшестоящи инсистуции.

 

Стратегии на Столична община

 

Програми и проекти на Столична община