Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

арх. Хатидже Хаджиева

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 11.05.2023

телефон: 02/9218059

e-mail: h.hadjieva@serdika.egov.bg

 

приемно време: всеки четвъртък от 9:00 до 12:30 часа