Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

инж. Мариела Петкова

телефон: 02/8317077; 02/8312060
e-mail: m.petkova@serdika.egov.bg

приемно време: всяка сряда от 9:00 до 12:30 часа