Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Отчети

Кмет

MomchilDaskalov

Момчил Даскалов

е-mail: kmet@serdika.egov.bg
телефон: 02/832 50 65

приемно време: сряда от 9:00 до 12:00 часа

 

Професионален опит
Над тридесет години управлявам екипи и процеси в различни сфери на бизнеса – ресторантьорство, мода, интериор и обзавеждане.
От 15 години работя в сферата на управление на авторски права.
Гост-лектор в програма за обучение на млади предприемачи.
Гражданска ангажираност и лични каузи.

Като гражданин винаги съм имал активна позиция и реактивност за отстраняване на нередности в обществото и променяне на средата.
Доказах системата за манипулация на кандидатските изпити в Софийската математическа гимназия, което води до промяна в цялостния модел на прием на ученици.
Бях основен инициатор и преговарящ в инициатива за преодоляване на заплахата за закриване на обучението между 5 и 7 клас във всички природо-математически и математически гимназии в България, завършила с налагане на съответните законови промени и съхранение на най-добрите училища в страната.
Бях основен участник в инициативата „Да спасим Северния парк“ през 2018 г., предотвратила поредното застрояване на зелени площи.

Планове за района
Планирам да работя активно за благоустрояване на кварталите – комплексно възстановяване и изграждане на тротоари, междублокови пространства, градинки и зелени площи, обособени места за паркиране извън тях, улична инфраструктура и осветление.
Възнамерявам да положа изключителни усилия в борбата за чист въздух в София като съдейства за подмяна на отоплителните тела на твърдо гориво, увеличаване на покритието, честотата и качеството на публичния транспорт, стимулиране на енергийната независимост на домакинствата чрез слънчеви панели, геотермални източници и др.
Ще фокусирам дейността си и върху запазване и развитие на уникалната за града зелена система на район Сердика, в т.ч. недопускане на застрояване на зелени площи; проучване на общински терени за изграждане на градини и паркове, вкл. приречни; активна работа с гражданите за защита на дървета и храсти в частни дворове и имоти; както и далеч по-добро поддържане на зелените площи в междублоковите пространства, около улици и градинки.