Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Евгения Аврамова

Евгения Аврамова

телефон: 02/9313091
e-mail: e.avramova@serdika.egov.bg

приемно време: всяка сряда от 9:00 до 12:30 ч.

 

Професионален опит
Висше образование - степен магистър, специалност право, специализация публична администрация в юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Вписана в регистъра на медиаторите на Министерството на правосъдието с № 003/21.03.2019 г. Редица курсове по фондонабиране и по публично поведение и медийно присъствие със сертификати, курсове за работа по ЗБППМН и по ЗЗД.
Дългогодишен стаж в държавната администрация, по-конкретно в Столична община: районите „Искър“ и „Средец“, както и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


„В отношенията си с хората винаги съм спазвала няколко принципа – винаги съм била открита, винаги съм се противопоставяла на несправедливости, винаги съм се стараела да достигна до възможно най-широк кръг от гледни точки, преди да изградя своята. Интересите ми винаги са били насочени към хората, изкуството, историята, към човешките взаимоотношения и към природата. Никога не изпускам общата картина и крайната цел. Вярвам, че живеем на една планета, че резервна такава няма, или поне няма да има за огромна част от нас - тези от нас, които са част от цялата екология, от целия организъм, случващ се на Земята, и че настоящото състояние на нещата се нуждае от сериозна корекция, за да можем да продължим като разумни, усъвършенстващи се индивиди. Вярвам също така, че всеки един от нас има пълната способност да влияе на посоката, в която вървим, независимо колко незначителен се чувства и дали осъзнава, че не е освободен от отговорност. Всеки един човек в ежедневието си може да прави дори най-малки, необременяващи го стъпчици, които да служат за пример.“
 

инж. Благовеста Горанова

телефон: 02/931 00 21
e-mail: b.goranova@serdika.egov.bg

приемно време: всяка сряда от 9:00 до 12:30 ч.