Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Евгения Аврамова

телефон: 02/9313091
e-mail: 

приемно време: всяка сряда от 9:00 до 12:30 ч.

инж. Благовеста Горанова

телефон: 02/9310021
e-mail: b.goranova@serdika.egov.bg

приемно време: всяка сряда от 9:00 до 12:30 ч.