Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LU1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LH0

Декларации по Закон за противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.04.2024
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Дата на публикуване: 16.08.2022