Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Дейности по превантивно почистване на ВиК мрежата в кв. Бенковски

Дата на публикуване: 04.12.2023
Последна актуализация: 04.12.2023

В края на изминалата седмица, бе извършено превантивно почистване на ВиК мрежата в кв. Бенковски, в частност по уязвимите при обилни валежи участъци.

Мерките са с цел предотвратяване на наводняването на ул. „Биримирски извор“, като при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия.

 превантивно почистване на ВиК мрежата в кв. Бенковски