Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Временна организация на движението в кв. Бенковски

Дата на публикуване: 02.02.2023
Последна актуализация: 02.02.2023

Въвежда се организация на движението в кв. Бенковски, поради продължаващите строително-ремонтни дейности по водопреносната мрежа, битовата и дъждовна канализация.
Временно ще се ограничи преминаването на ППС по следните улици:
🔹 От 03.02.2023г. до 17.02.2023г. се ограничава влизането на пътни превозни средства по ул. „Родолюбие“;
🔹 От 08.02.2023г. до 19.02.2023г. се ограничава влизането на пътни превозни средства – задънена улица, обслужваща имотите в кв.75;
🔹 От 12.02.2023г. до 27.02.2023г. се ограничава влизането на пътни превозни средства по ул. „Горна Махала“;
🔹 От 18.02.2023г. до 04.04.2023г. се ограничава влизането на пътни превозни средства по ул. „Напредък“;
🔹 От 20.02.2023г. до 01.03.2023г. се ограничава влизането на пътни превозни средства по ул. „Долна махала“;
🔹 От 27.02.2023г. до 13.03.2023г. се ограничава влизането на пътни превозни средства по ул. „Родно село“;
Пред затворените участъци ще бъдат поставени предварителни указатели за отклоняване на движението и обходни маршрути.
При последващите етапи по изпълнение на проекта ще Ви информираме своевременно, както и за определените за това срокове.