Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Състезание "Ваканция здравей! Да живеем безопасно"

Дата на публикуване: 10.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024

Проведе се състезание "Ваканция здравей! Да живеем безопасно", организирано във връзка с "Национална програма за работа на полицията в училище", със съдействието и на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към СО — район "Сердика".

Събитието бе открито от старши комисар Данаилов.

Общо 9 отбора от столични училища участваха в състезателната викторина, включваща въпроси, свързани с поведение на безопасност. Водещ на събитието бе телевизионната водеща г-жа Христина Христова. Децата бяха запознати с важни аспекти на поведението при бедствия и аварии от пожарникари от Главна дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението".