Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Спортен празник „Лекоатлетически звезди“

Дата на публикуване: 21.09.2023
Последна актуализация: 21.09.2023

Проведохме спортен празник „Лекоатлетически звезди“ с ученици от СО – район “Сердика”.
Спортната инициатива е част от дейностите по Проект: „Спортът – здраве, тонус и емоции“, по Програма „Спорт в района, спорт за всички“ в изпълнение на „София спортува“ – Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на Столична община (2022-2030г.).
Реализацията на проекта е традиционна за района и има за цел да сформира трайни навици за спортна и физическа активност при децата, учениците и младежите, чрез включването им в извънкласни спортни дейности. Участието в различни двигателните активности, е основен фактор за здравословен начин на живот и повишаване на социалните умения сред подрастващите.
В спортния празник учениците показаха своите спортни умения и дух за победа в следните дисциплини:

  • 50 метра гладко бягане;
  • скок от място;
  • кросово бягане.

Инж. Георги Стоянов – заместник-кмет на СО – район „Сердика“ и г-н Владимир Христов от Столична община, наградиха участниците, заели призови места, с медали и грамоти.
Ще продължим изпълнението на Проекта със футболен турнир „За купата на Кмета“ и разнообразни спортни и щафетни игри в детските градини.

Спортен празник „Лекоатлетически звезди“