Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Цялостен ремонт и реконструкция на спортната площадка, находяща се на ул. „Христо Батанджиев“ и ул.“Свързочник“ в кв. Орландовци

Дата на публикуване: 18.09.2023
Последна актуализация: 18.09.2023

Една дългоочаквана и добра новина от вчерашния ден, бе приемането на бюджета на Столична община за 2023г. Решение, благодарение на което, може да изпълним, заложените още през изминалата година редица проекти в района. 
Ето още един от тях:
От днес, активно стартираха дейностите по цялостен ремонт и реконструкция на спортната площадка, находяща се на ул. „Христо Батанджиев“ и ул.“Свързочник“ в кв. Орландовци. 
В изпълнение на ремонтните дейности ще бъде изцяло подменена съществуващата ограда с нова и положена настилка от изкуствена трева за изграждането на футболно игрище.
Така, в рамките на месец ще имаме изцяло обновена спортна площадка, със свободен достъп за всички жители на квартала.
Искам да благодаря и на всички живущи в близост до спортната площадка, позната още като: „клетката“, за това че своевременно сигнализираха на телефон 112, за извършващите се дейности по премахване на съществуващата ограда, което е част от дейностите по реконструкцията и.
Всички заедно, ако се отнасяме с отговорност към опазването на общинското имущество и заобикалящата ни среда, кварталите ни ще имат съвсем различен облик.

Ремонт и реконструкция на спортната площадка