Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

На 1 април ще се извърши тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при въздушна опасност.

Дата на публикуване: 29.03.2024
Последна актуализация: 29.03.2024

На 1 април / понеделник/ ще се извърши тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при въздушна опасност.

Тестът за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на общината ще се проведе от 11:00 часа. 

Ръководител на дейностите за тестовото предупреждение и оповестяване е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) при Министерството на вътрешните работи (МВР).