Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Програма „София – град на младите и активните“ 2024г., е отворена за кандидатстване

Дата на публикуване: 10.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024

Проектни предложения по програмата ще се приемат от 7 май до 7 юни.

Програмата е насочена към нуждите на младите хора на София. Реализира се в 3 подпрограми. Първата  финансира проекти, които осигуряват пълноценно и активно участие на младите хора (на възраст от 15 до 29 години) в обществения живот на града и които създават благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхната ефективна професионална и личностна реализация. Във фокуса на втората подпрограма са мащабни събития и фестивали със и за младите хора, с участието на млади творци. Третата подпрограма е насочена към активно включване в обществения живот на младежи в неравностойно положение.

Бюджетът на програмата е увеличен от 150 000 лв. за 2023 г., на 200 000 лв. за 2024 г.
Увеличена е и максималната стойност за финансиране на проект - от 7000 лв. за 2023 г., на 10 000 лв. за 2024 г.


Пълната информация може да намерите ТУК