Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Временна организация на движението в кв. Бенковски

Дата на публикуване: 11.01.2023
Последна актуализация: 18.01.2023

Във връзка с продължаващите строително-ремонтни дейности по водопреносната мрежа, битовата и дъждовна канализация в кв. Бенковски, се въвежда временна организация на движението, както следва:

  • От 𝟏𝟑.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑г. до 𝟏𝟏.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑г. се ограничава влизането на пътни превозни средства по ул. „Стар кладенец“;
  • От 𝟏𝟑.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑г. до 𝟐𝟔.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑г. се ограничава влизането на пътни превозни средства по ул. „Геле Китов“;
  • От 𝟐𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑г. до 𝟎𝟕.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑г. се ограничава влизането на пътни превозни средства по ул. „Долна Махала“;
  • От 𝟐𝟖.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑г. до 𝟐𝟔.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑 г. се ограничава влизането на пътни превозни средства по ул. „Родна песен“;

Пред затворените участъци ще бъдат поставени предварителни указатели за отклоняване на движението и обходни маршрути.
При последващите етапи по изпълнение на проекта ще Ви информираме своевременно, както и за определените за това срокове. 
Допълнителна информация, относно изпълнението на обекта може да бъде поискана на e-mail адрес: vik_benkovski@sofia.bg;
На интернет адрес: https://www.sofia.bg/vik-benkovski