Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Актуални графици за извозване на едрогабаритни отпадъци в район „Сердика“

Дата на публикуване: 06.02.2024
Последна актуализация: 06.02.2024

Често сме изправени пред предизвикателството да изберем екологичен начин за изхвърляне на ненужни *едрогабаритни вещи*. 

Ето го решението!

Можете да проверите актуалните графици за извозване на едрогабаритни отпадъци в район „Сердика“ ТУК

Проверете подробности за разделното събиране на отпадъци ТУК

Можете да проверите работещите пунктове за предаване на отпадъци в интеракивната карта на Столична община ТУК

Актуални графици за извозване на едрогабаритни отпадъци за район „Сердика“