Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Дейности по „Ремонт на покрив на ДГ № 53 „Дядовата ръкавичка“ в ж.к. Банишора

Дата на публикуване: 17.11.2023
Последна актуализация: 23.11.2023

Активно продължава изпълнението на дейностите по „Ремонт на покрив на ДГ № 53 „Дядовата ръкавичка“", в ж.к. Банишора.

Кметът на СО - район "Сердика" - г-н Момчил Даскалов, лично се запозна с извършващите се строително-ремонтни дейности, като бе уверен от изпълнителя, че те ще бъдат завършени в срок, преди влошаване на метеорологичните условия, като не бъде нарушаван образователно-възпитателния процес и безопасността на децата в детската градина.


Има и готов проект за извършване на реконструкция и основен ремонт в ДГ 53 „Дядовата ръкавичка“.

 ДГ № 53 "Дядовата ръкавичка"