Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Районен празник по БДП - "Децата на пътя – отговорност към живота и бъдещето"

Дата на публикуване: 20.09.2023
Последна актуализация: 20.09.2023

По повод Европейската седмица на мобилността, реализирахме районен празник по БДП на тема: "Децата на пътя – отговорност към живота и бъдещето", с подкрепата на Програма за дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София на Столична община и в партньорство със Сдружение „Алианс и квалификация – АОК“
Градинка „Майчин дом“ бе озарена от много смях и щастливите лица на децата от III и IV подготвителна група на детските градини и училища в район „Сердика“. Те взеха активно участие в разнообразни игри, музикална програма и демонстрационно състезание по приложно колоездене и придвижване с тротинетки на специално изградената от АК „Север“ площадка.
„Безопасното движение по пътищата е споделена отговорност на цялото общество. Нека бъдем по-отговорни и внимателни участници в движението – това спасява човешки животи. Поздравления за всички деца, които ни показаха своите познания по БДП. Бъдете внимателни и спазвайте правилата“, отправи апел към всички присъстващи инж. Тодор Кръстев – Кмет на СО – район „Сердика“
Около темата се обединихме заедно със Съвета по безопасност на движението на децата в София на Столична община, г-жа Екатерина Йорданова - общински съветник от Столичен общински съвет, г-жа Румяна Милова от Център за градска мобилност, комисар Стоян Василев - началник на 02 РС ПБЗН , РУО-София град, Сдружение „Алианс и квалификация – АОК“, Сдружение “Избери живота”, издателство КЛЕТ България ООД и АК „Север“, за което им благодарим!
Ежегодно СО – район „Сердика“ се включва в Европейската седмица на мобилността /16 – 22 септември/ и кампанията на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL - Дни на безопасност на пътя с мотото “Остани жив! Пази живота!”. Тази година 20 септември е определен за “Ден без загинали на пътя”.
Целта е децата подробно да се запознаят с правилата за движение по пътищата, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението, още в ранна детска възраст. 
През следващия месец ще продължим с инициативите свързани с пътната безопасност, като съвместно със Сдружение Избери живота, ще реализираме редица срещи в общинските училища от района.

Районен празник по БДП