Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Екипът на ДГ №45 „Алиса“ организира кръгла маса на тема „Заедно за децата ни!“ в зала „Импера“, СО - район "Сердика". 

Дата на публикуване: 28.11.2023
Последна актуализация: 28.11.2023

Екипът на ДГ №45 „Алиса“ организира кръгла маса на тема „Заедно за децата ни!“ в зала „Импера“ в СО - район "Сердика". 


По време на събитието, родители на деца от образователната институция обмениха мнения със заместник-председателя на Народното събрание - г-жа Филиз Хюсменова, заместник-кмета по екология на Столична община - г-жа Надежда Бобчева, кмета на район „Сердика“ - г-н Момчил Даскалов и началника на отдела по образование в района - г-жа Райна Сотирова, заедно с г-жа Надежда Дойчинова – старши експерт в РУО София-град, заместник-директора на издателство „Аз Буки“ - г-н Венцислав Генков, бизнес дамата - г-жа Димитрина Стоилова – благодетел на детската градина и  организатор на коледна дарителска кампания „Да влезеш в обувките на дядо Коледа“. 
На кръглата маса доц. д-р Диана Игнатова - ръководител на Катедра „Логопедия“ в СУ „Св. Св. Климент Охридски“ разказа за взаимодействието между детската градина и родителите, и влиянието му за личностното развитие на децата. Мнение и конструктивни предложения за работа направи бившият директор на детската градина - г-жа Вела Горова. 
По време на форума беше постигнато и подписано „Съгласие за сътрудничеството“ между директора на ДГ №45 „Алиса“ - д-р Стефка Колева и родителската общност – нова практика, чиято цел е създаване на позитивна и мотивираща среда за сътрудничество с родителите. 
Заместник-председателят на Народното събрание - г-жа Филиз Хюсменова прие номинацията на ДГ „Алиса“ и стана посланик на кампанията „Да влезеш в обувките на дядо Коледа“ за 2023 г.

кръгла маса на тема „Заедно за децата ни!"