Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Проект „Активни и информирани по пътя към по-добро гражданско общество“

Дата на публикуване: 16.11.2023
Последна актуализация: 23.11.2023

През тази седмица приключиха дейностите по Проект „Активни и информирани  по пътя към по-добро гражданско общество“, с провеждането на обучения с младежи на различни теми:

  • „Риск от попадане в трафик“, лектор доц. д-р Нина Белова, с ученици от 29. СУ „Кузман Шапкарев“;
  • „Тренингови групи за социални умения“, лектор д-р Станислав Пандин 29. СУ „Кузман Шапкарев“;

На лекциите присъства и г-н Момчил Даскалов - Кмет на СО - район "Сердика", който се запозна с ръководството на 29. СУ "Кузман Щапкарев" и учениците. 

Представените теми предизвикаха засилен интерес и активно участие от страна на учениците.
Обученията се реализират по Програма „София – град на младите и активните“, в изпълнение на Стратегията за младите хора на Столична община (2017 – 2027 г.)
 

 Проект „Активни и информирани  по пътя към по-добро гражданско общество“